Створення: 28.04.2017

Рiшення про виплату дивiдендiв – 28/04/2017

Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 10.05.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 16000000грн. Строк виплати дивiдендiв 1 мiсяць – з 15.05.2017 до 15.06.2017. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.