Створення: 13.12.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 09/12/2016

Наказом директора вiд 09.12.2016 звiльнений з 09.12.2016 за власним бажанням головний бухгалтер Бершадський Роман Леонiдович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 30.11.2005р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Наказом директора вiд 09.12.2016 призначена з 12.12.2016 на невизначений термiн головний бухгалтер Барабан Марiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада заступник головного бухгалтера. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.