Створення: 03.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений за власним бажанням з 28.04.2017 директор товариства Носовський Вiктор Григорович, акцiями не володiє, на посадi перебував з 14.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний з 03.05.2017 на невизначений термiн директор Стефанюк Василь Федорович, акцiями не володiє, попередня посада заступник директора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.